FAQ voor bedrijven

Dit is de FAQ voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de ICT Praktijk Academie. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier!

Bedrijven hebben steeds meer moeite om aan gemotiveerd, goed opgeleid ICT personeel te komen. En wanneer iemand is aangetrokken dan zijn ze vaak voor slechts korte duur in dienst en stappen dan weer over. Dat is niet erg wenselijk. Studenten van de ICT Praktijk Academie verplichten zich voor 4 jaar om bij uw bedrijf te blijven. Gedurende de studie zijn ze steeds beter opgeleid en steeds meer van toegevoegde waarde. En na afloop kunt u de student ook zonder bemiddelingskosten een arbeidscontract aanbieden.

Leerbedrijven die zich hebben aangesloten bij de ICT Praktijk Academie hebben vier dagen per week één of meerdere studenten in hun team. Hier kunnen de studenten de geleerde stof gelijk toepassen in de praktijk. Met hun opleiding brengen ze ook nieuwe inzichten mee  waar bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

De student loopt de gehele studie, 4 jaar lang, stage bij een bedrijf. In die periode voert de student binnen het bedrijf een aantal opdrachten uit voor de studie. 

De studenten zijn vier dagen per week aan het werk in uw bedrijf. Ze hebben één dag per week school.

Dat is afhankelijk van leerbedrijf én student. Voorafgaand aan de plaatsing van een student wordt gezocht naar de juiste match. Wil een student coderen, assisteren op de helpdesk, netwerken aanleggen of websites bouwen? De interesses van de student moeten in lijn liggen van het werk dat deze gaat doen bij het leerbedrijf. Alleen dán is er sprake van een ideale match – voor zowel student als leerbedrijf.

Uiteraard! Eigenlijk is dat het doel van ICT Praktijk Academie. Na vier jaar kent de student de ins & outs van het bedrijf en is, als het goed is, een waardevolle kracht geworden. Wie zou zo’n student dan geen vast contract aanbieden?

Leerbedrijven gaan met de ICT Praktijk Academie een ‘Tewerkstellingsovereenkomst” aan.

De opleidingsvergoeding die door het Tewerkstellingsbedrijf ten behoeve van de Opleiding van de student aan de ICT Praktijk Academie zal worden betaald geschiedt op basis van een vooraf aan elke kalendermaand aangeleverde factuur per email. Deze bedraagt gedurende het eerste jaar van de Opleiding maandelijks € 1500,= (gebaseerd op het minimumloon inclusief vakantiegeld voor een belasting van 4 dagen); in het tweede jaar maandelijks € 1650,= in het derde jaar maandelijks € 1800,= euro en in het vierde jaar (en eventuele uitloopjaren, in overleg te honoreren) maandelijks € 1950,= euro. Daarnaast ook een reiskostenvergoeding op basis van 19 cent per kilometer woon-werk of de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer.

Van deze bedragen betaalt de ICT Praktijk Academie een vergoeding aan NCOI en ook de stagevergoeding aan de student. Daartoe gaat de ICT Praktijk Academie een stageovereenkomst aan met de student.

Een gemotiveerde en goed geschoolde medewerker!