Partners

De ICT Praktijk Academie is vanaf de start aangemoedigd door Gouda Onderneemt, de Goudse ondernemersvereniging. In Leiden wordt het initiatief omarmd door Economie071. 

Ook provincie Zuid-Holland erkent de opleiding als een bijzonder initiatief. De provincie ondersteunde de school daarom in 2020 met een eenmalige startsubsidie.