Partners

De ICT Praktijk Academie is vanaf de start aangemoedigd door partners in Gouda en Leiden.

In Gouda zijn dat GoudaOnderneemt en de Goudse ondernemingsvereniging. In Leiden wordt het initiatief omarmd door Economie071.

Ook provincie Zuid-Holland erkent de opleiding als een bijzonder initiatief. De provincie ondersteunde de school daarom in 2020 met een eenmalige startsubsidie.