NCOI

De wekelijkse lessen op de ICT Praktijk Academie worden verzorgd door NCOI, de grootste opleider van werkend Nederland.

Voor het theoretische deel van het programma schrijft de student zich zelf als privé persoon in bij NCOI voor de studie “Bachelor Informatica”: die inschrijving vindt plaats in goede afstemming met de ICT Praktijk Academie omdat er de garantie moet zijn op een praktijk-ervaringsplaats bij het leerbedrijf waar de praktijkervaring zal worden opgedaan. Pas wanneer de garantie op die praktijkervaringsplaats er is kan de inschrijving voor het theoretische deel van de studie bij NCOI plaats vinden.

De theorielessen zullen plaatsvinden op de locaties van NCOI (waaruit een keuze gemaakt kan worden: soms kan ook voor verschillende locaties worden gekozen).

Omdat de student zich als privé student inschrijft kan diegene een beroep doen op het “Levenlang Leren”-krediet (L.L.K. in het schema) dat het Ministerie van Onderwijs ter beschikking stelt via Duo (Dienst Uitvoering Onderwijs): dat krediet dekt een groot deel van de studiekosten af. Als eis geldt voor Duo dat de opleiding door het NVAO geaccrediteerd moet zijn (leidend tot een erkend diploma bij afstuderen) wat in het schema is aangegeven: de opleiding “Bachelor Informatica” van NCOI voldoet aan die eis. Pas na voltooiing van de studie hoeft dat krediet te worden afgelost waarvoor 15 jaar mag worden genomen.