Initiatief

Het initiatief ICT Praktijk Academie biedt een unieke studie: een werk-leertraject informatica op hbo-niveau. In vier jaar doe je tegelijkertijd kennis en werkervaring op op het gebied van ICT. Een dag in de week wordt theorie bijgebracht, vier dagen ga je aan de slag bij een bedrijf in de regio om die theorie in de praktijk te brengen. De bedrijven betalen jouw opleiding én je krijgt een stagevergoeding.

Tekst gaat verder onder de video. 

Studenten hebben geen voorkennis nodig van informatica. De ICT Praktijk Academie is geschikt voor doorstromers van mbo, havo, vwo, maar ook voor herintreders en omscholers. Je leert technische skills en planmatig werken. Elke module sluit je af met een examen of een kleine scriptie.

De studie “Bachelor Informatica” is een duaal programma dat plaats vindt op basis van het onderstaande schema:

Duaal programma combineert theorie en praktijk

Het programma bestaat uit een theoretisch deel (met een reguliere tijdsbesteding van 1 dag per week plus voorbereiding en uitwerken studieopdrachten) en een praktisch deel (met een tijdsbesteding van 4 dagen per week). Het theoretische deel van de opleiding kan alleen worden gevolgd wanneer ook in het praktische deel van de opleiding is voorzien. De afstemming daartussen zal door de ICT Praktijk Academie in nauwe samenwerking met NCOI worden bewaakt, zoals uit het bovenstaande schema blijkt. Tijdens de studie is de tewerkstelling vier dagen per week en is de resterende tijd voor de student bedoeld voor de theoretische studieactiviteiten.

Het praktische deel bestaat uit een vaste werkplek waaraan jij gekoppeld wordt. Daar kun jij vier jaar lang de opgedane kennis direct toepassen. ICT is enorm breed, dus langdurige werkervaring bij één bedrijf biedt een fantastische mogelijkheid om meer de diepte in te gaan. Voor werkgevers is dat net zo prettig: voor hen is het de moeite waard om jou goed op te leiden.

Na jouw studie staan werkgevers in de rij. Het netwerk van bedrijven dat met de ICT Praktijkacademie samenwerkt, groeit nog elk jaar. Er is een enorm tekort aan ICT’ers en jij hebt dankzij de werkervaring al flink aan jouw cv gebouwd. Bovendien is er een grote kans dat je bij jouw opdrachtgever kan blijven werken als je dat wilt.

Initiatiefnemer

Beste aankomende studenten en aankomende stagebedrijven voor de ICT Praktijk Academie,

Ik ben Jan de Laat. Ik denk dat de ICT veel kansen biedt aan bedrijven en aan nieuwe professionals op hbo-niveau. Daaraan is een groot tekort en daarom hebben wij de ICT Praktijk Academie opgezet.

Ik ben ervan overtuigd dat het combineren van theorie op school met praktijkervaring in een bedrijf de beste vorm van onderwijs is. Dat is ook mijn eigen ervaring: wanneer ik een opleiding deed zonder koppeling met de praktijk, wist ik niet wat je aan de opdrachten had; wanneer ik werkte zonder daarbij opleiding te krijgen, wist ik vaak niet hoe het moest. Dus: ik ben van de combinatie! Dat er nu al vele studenten en bedrijven meedoen, maakt dat is aangetoond dat er behoefte is aan onze aanpak.

Niet voor iedereen is de dubbele inspanning van een volwaardige hbo-opleiding en stage bij een bedrijf vol te houden. Het vergt doorzettingsvermogen. Ik ben dan ook erg trots op de vele positieve reacties van bedrijven en studenten. Zelfs vanuit de provincie Zuid-Holland hebben we steun gekregen bij onze verdere ontwikkeling.